Myös KNV:n Facebook sivustolla. Mikäli käytät mobiililaitetta, suosittelemme katsomaan tiedotteita esim. tuntimuutoksista suoraan KNV:n Facebook sivustolla.

Instagram

Print Friendly

Sähköposti