KEMPELEEN NAISVOIMISTELIJAT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ

Kempeleen Naisvoimistelijat ry:n (myöhemmin KNV tai seura) toiminta-ajatus on toimintasuunnitelmassa mainittu toiminnan ja liikuntapalveluiden järjestäminen kempeleläisille aina lapsista vanhuksiin. Koulutettujen ohjaajien ja muiden toimijoiden avulla pyritään siihen, että seuran toiminta on laadukasta ja näin ollen seurassa viihdytään. Tavoite on, että toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Toiminnassa painotetaan perhekeskeisyyttä, terveyttä, turvallisuutta ja ohjauksen laadukkuutta. Liikuntaryhmiä tarjotaan eri ikäryhmille. KNV:llä on Voimisteluliiton PRIMA-aikuisliikunnan laatusertifikaatti. PRIIMA-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun, Voimisteluliittoon. Seuralla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. Tarjonta on monipuolista ja luotettavaa. Jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat liikkujaa löytämään jokaiselle sopivat tunnit.

Turvallisuussuunnitelma päivitettiin ja PRIIMA-laatusertifikaatti auditoitiin voimisteluliiton toimesta ja uudistettiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Seura tarjoaa aikuisliikkujille mahdollisuuden osallistua myös tapahtumatoimintaan, kuten näytöksiin ja jumppatapahtumiin. Seuran ohjaajilla on aikuisten harrasteliikunnan ohjaamiseen koulutus. He ovat käyneet joko Voimisteluliiton aikuisten ohjaajakoulutuksen 1-tason tai heillä on muu ryhmäliikunnan ohjauskoulutus täydennettynä voimistelun lajiosaamisella. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla on valmiudet perusensiapuun. PRIIMA-aikuisliikunnan laatuseurana olemme sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvioimme omaa toimintaamme.

KNV on Voimisteluliiton jäsenseura. Voimisteluliitto on suomalainen voimistelun lajiliitto, joka järjestää kilpailutoimintaa yhdeksässä eri voimistelulajissa: akrobatiavoimistelussa, joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, miesten ja naisten telinevoimistelussa, TeamGymissä, rytmisessä voimistelussa, trampoliinivoimistelussa ja tanssillisessa voimistelussa. Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, ja suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Lisäksi se tarjoaa koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurajohtajille. Voimisteluliiton missiona on edistää eriikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjota iloa ja elämyksiä. Voimisteluliitto toteuttaa tätä tarkoitusta tukemalla seurojen voimistelutyötä ja vapaaehtoistoimintaa. Vuoden 2015 lopulla johtokunta päätti alkaa kehittää lasten- ja nuorten toimintaa entistä systemaattisemmin. Tällöin päätettiin myös hakea avustusta toiminnan kehittämiseen, valitettavasti sitä ei vuonna 2016 saatu. Vuoden 2016 aikana seura kehittää toimintaa siten, että seura pääsee Valon Sinettiseuraksi vuoden 2017 aikana. Seuran tavoitteena vuoden 2016 aikana oli jumppatarjonnan säilyttäminen edelleen vähintäänkin entisellä tasolla sekä uusien erilaisten liikuntamuotojen tarjoaminen jäsenille.

Keväällä 2016 aikuisliikuntatunteja pidettiin 210 tuntia ja niissä oli osallistujia 5756. Kesän aikana pidettiin toukokuussa kaksi ulkotuntia ja kesäkuun ajan kaksi sisä- ja kaksi ulkoliikuntatuntia. Heinäkuu jatkettiin yhdellä sisä- ja ulkoliikuntatunnilla.. Osallistujia oli 230. Syksyllä oli 222 kpl tunteja ja osallistujia 6751. Selkeä muutos kauteen 2015 oli kesäkauden supistus. Kesällä taukoa pidettiin kolme viikkoa heinä- ja elokuun vaihteessa. Kevään käyntikerrat tippuivat myös verrattuna kauteen 2015, mutta syksyn käyntikerrat kasvoivat.

Lasten ryhmissä pidettiin keväällä 415 tuntia ja osallistujia kertyi 3288. Kesällä oli 60 tuntia, joissa osallistujia oli 232. Syksyn aikana pidettiin 485 tuntia ja osallistujia 3013. Uutena ohjelmistoon tuli syksyllä 2016 retrobic ja naisten tanssitunti, joita ohjasi Kirsi Pahkasalo, joka on seuran uusia ohjaajia.  Lasten ja nuorten puolella jatkettiin entisin ryhmin. Selkeästi suosiotaan lisäsivät Show&Disco, CheerDance ja satubaletti, joihin ei valitettavasti kaikki halukkaat enää mahtuneet mukaan. Myös muut ryhmät ovat saaneet todella hyvin uusia osallistuvia ja jatkavia lapsia ja nuoria toimintaan. KNV:n tanssillisen voimistelun joukkue ja voimistelukoulu osallistuivat keväällä ja syksyllä Voimisteluliiton tapahtumiin. Keväällä joukkueet matkasivat Haukiputaalle Asema-tapahtumaan. Syksyllä tanssillisen voimistelun joukkue ja voimistelukoulu lähtivät Keminmaalle uudistettuun Stara-tapahtumaan yhteisellä linja-auto kyydityksellä. Seuramme järjesti ensimmäisen KNV.n sisäisen Stara tapahtuman kevätnäytöksen yhteydessä. Kaikki staraikäiset (7-12-vuotiaat) jäsenemme pääsivät näin osallistumaan arvioitavaan näytökseen ja saivat palautteen esityksestään. Tapahtumaan oli kutsuttu muutamia ympäristökuntien seuroja ja saimmekin mukaan muun muassa Kellon työväen urheilijoista joukkueen. Mukana Starassa oli luonnollisestikin myös muut seuran pikkujäsenet, eli alle 7-vuotiaat ja Staraiän ylittäneet yli 12 vuotiaat lapset ja nuoret omilla esityksillään. Seura sai arvokasta kokemusta hieman suuremman tapahtuman järjestämisestä.

Vuonna 2016 mainostettiin pelkästään sosiaalisen median kautta. Facebook-mainonta on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja edulliseksi. Seuran ”tykkääjät” nousivat yli useita satoja ja pääsimme yli 1300 ”tykkääjän”. Mainoskampanjat toivat tykkäysten lisäksi seuralle uusia jumppaajia, varsinkin lapsiin. Seuran sisäinen intranet on osoittautunut hyväksi ja käyttökelpoiseksi helpottaen vapaaehtoisten johtokuntalaisten työtä. Intranet varmistaa seuran asiakirjojen ym. säilyvyyden ja tallentamisen sekä mahdollistaa kävijämäärien ja muun tilastotiedon hakusanoilla tapahtuvan tiedonkeruun. Paperisen dokumentoinnin väheneminen ja muuttuminen digitaaliseksi edesauttaa sitä, että seuran toiminta on tehokkaampaa ja ekologisempaa.

Seura teki tiivistä yhteistyötä Voimisteluliiton, Kempeleen kunnan, yritysten ja muiden kempeleläisten seurojen kanssa. Osallistuimme kunnan tapahtumiin muun muassa Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan ja Zeppeliinin lasten- ja nuorten päivään sekä Plan-päivään. Seuran lasten tanssillisen voimistelun ryhmä esiintyi Kempeleen uusvanhan juna-aseman avajaisissa. Jäsenalennusliikkeitä oli 14 kpl vuonna 2016. Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käydä Kempelehallilla kuntosalilla lauantaiaamuisin jäsenetuhintaan.

JOHTOKUNTA 2016
Puheenjohtaja: Kirsi Latoranta
Varapuheenjohtaja: Riitta Hänninen-Ervasti
Sihteeri: Johanna Keränen
Aikuisliikuntavastaava: Jaana Saarikivi
Lasten- ja nuortenliikunta vastaava: Katta Siltavirta
Webmaster ja mainontavastaava: Mari Halonen
Rahastonhoitaja: Riitta Hänninen-Ervasti
Jäsenrekisterivastaava: Taru Raitanen

Toiminnantarkastaja: Katja Karjalainen

JÄSENET 2016
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 797 (844). Jäsenistä aikuisia oli 405 (458), joista naisia oli 400 (451) ja miehiä 5 (7). Lapsia ja nuoria oli yhteensä 398 (388), joista tyttöjä 368 (349) ja poikia 24 (39). Kokonaisjäsenmäärä laski 47 (96) jäsentä edellisvuoteen verrattuna. Aikuispuolella jäsenmäärä laski 53 (70) jäsenellä edellisvuoteen verrattuna. Lasten ja nuorten puolella jäsenmäärä nousi kymmenellä (-23/2015) jäsenellä. Jäsenmäärän laskusta huolimatta toiminta on hyvällä tasolla ja kannattavaa. Suosituimpiin lasten ja nuorten ryhmiin eivät kaikki halukkaat mahdu, joten jatkossa on kehitettävä toimintaa niin että lisätään suosittuja ryhmiä ja mahdollisesti karsitaan ryhmiä joissa on minimimäärä osallistujia sekä siirretään painopistettä aikuisista lapsiin. Tähänkin raamit asettavat saatavat salivuorot. Jäsenmaksu oli 10 euroa yli 18-vuotiaalle ja alle 18-vuotiailta 5 euroa kalenterivuoden aikana. Aikuisten kevätkausi maksoi 60 euroa, kesäkausi 20 euroa ja syyskausi 70 euroa. Kerralla hankittaessa koko vuoden jumppakortin hinta oli 100 euroa. Jumpille oli edelleen mahdollista osallistua seitsemän euron kertamaksulla. Seuran kausimaksun pystyi suorittamaan tilinsiirtona, käteisellä, Smartum- tai Tykyseteleillä, epassilla tai Smartum-verkkomaksulla.

SEURAN TARJONTA 2016
Lapset ja nuoret kevätkausi
Perheliikuntaryhmä 1–3v: Mira Smura
Muksujamit 3-4v: Heidi Kilkki
Taitomuksut 3–4v 1. ryhmä: Mira Keränen, Maija Taskinen
Taitomuksut 3–4v 2. ryhmä: Mira Keränen, Majia Taskinen
Taitomuksut 5–7v tytöt: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Satubaletti 5–7v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Baletti 6–8v tytöt: Johanna Keränen, Pinja Korhonen
CheerDance 7–9v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Voimistelukoulu 7–12 v tytöt: Johanna Keränen, Mira Smura, Mimosa Huttu
Show&Disco 9–12v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Show&Disco 12–15v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Tanssillinen voimistelu; Flow Sunshines 9–12v: Johanna Keränen
Tanssillinen voimistelu; Flow Stars 12–15v: Anna Hieta
ZumbaKids® 9–13v: Jonna Kuusijärvi
Lapset ja nuoret kesä
Tanssillisen voimistelun leiri 27.–28.8. 9–14v: Johanna Keränen
GYMNASTIC CIRCUS DANCE CAMP Alajärvellä 14.–18.6.2016

Lapset ja nuoret syyskausi Perheliikuntaryhmä 1–4v: Mira Smura
Tanssitossut 3–4v: Pinja Korhonen, Vilma Kaikkonen
Taitomuksut 4-6v: Pinja Korhonen ja Nelli Koppström
Voimistelukoulu 7–9v: Mira Smura ja Ida Auranen
Voimistelukoulu 9–12v Johanna Keränen ja Mimosa Huttu
Cheerdance 8–11v: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Show&Disco 10–12v: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Show&Disco 12–14v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Satubaletti 1 4–6v; Pinja Korhonen ja Nelli Koppström
Satubaletti 2 4–6v; Pinja Korhonen ja Vilma Kaikkonen
Baletti 7–9v: Johanna Keränen, Pinja Korhonen
Tanssillinen voimistelu 10–12 v ja yli 13v: Johanna Keränen ja Anna Hieta

Aikuiset kevätkausi
Afromix/core+yoga flow ; Heidi Kilkki
Sambic ®:Heidi Kilkki
Lavis®: Heidi Kilkki
Bailamama ®:Johanna Keränen
Kahvakuulax2/vko: Jani Oikarinen
RPV: Riitta Mäkäräinen
Kuntopiiri/Venyttely: Riitta Mäkäräinen
Piloxing®: Nina Keränen
Ninan treeni: Nina Keränen
Piloxing knockout ®: Nina Keränen
Joogapilates: Niina Finning
Zumba ®: Mari Jauhola

Aikuiset kesäkausi
Zumba®: Mari Jauhola
Lavis ®: Heidi Kilkki
Kesäjumppa: Johanna Keränen ja Nina Keränen
Kahvakuula: Mira Smura
Riitan kehoteho: Riitta Mäkäräinen

Aikuiset syyskausi
Bailamama 4Venus ®: Johanna Keränen
Kuntopiiri: Riitta Mäkäräinen
RPV: Riitta Mäkäräinen
Venyttely: Riitta Mäkäräinen
Piloxing®: Nina Keränen
Ninan treeni: Nina Keränen
Retrobic: Kirsi Pahkasalo
Tanssitunti: Kirsi Pahkasalo
Sambic®: Heidi Kilkki
Core+Yoga Flow: Heidi Kilkki
Lavis ®: Heidi Kilkki
Zumba®: Mari Jauhola
Kahvakuula: Mira Smura
Joogapilates: Niina Finning

OHJAAJAT 2016
Seuran toiminnassa oli mukana kuusi (6) koulutettua aikuisliikuntaohjaajaa ja 13 lasten- ja nuorten ohjaajaa.

OHJAAJA- JA SEURAKOULUTUKSET 2016  Alueconvention 8.10.2016 Virpiniemessä; Johanna Keränen ja Kirsi Pahkasalo  Tanssillisen voimistelun tuomarikoulutus Anna Hieta  Fyysisen valmennuksen koulutus; Anna Hieta ja Johanna Keränen  Tanssillisen voimistelun leiripäivä; Johanna Keränen, Anna Hieta ja Kirsi Pahkasalo  Some-koulutus; Popli; Jaana Saarikivi, Katta Siltavirta ja Riitta Hänninen-Ervasti  Viestintäkoulutus; PoPli: Jaana Saarikivi, Riitta Hänninen-Ervasti ja Taru Raitanen  Seuran hyvä johtaminen koulutus; PoPli; Jaana Saarikivi ja Kirsi Latoranta  Vok-koulutus 25.-26.11.2017 Jaana Saarikivi  Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus 12.11.16; Johanna Keränen ja Anna Hieta ,Seuran sisäinen koulutus uusille lanuohjaajille; Kokemusta koulutuksesta uusille ohjaajille; 15.10.2016; Toteuttajana Pinja Korhonen  Stara-arvikoulutus: Pinja Korhonen Katta Siltavirta

 

TAPAHTUMAT 2016  Kevätkauden aloitus: ilmainen tutustumisviikko viikolla 2  Johtokunnan virkistäytymispäivä vietettiin Exit Roomilla  Kevätnäytös pidettiin Linnakankaan koulun salissa 14.5.2016 Voimisteluliiton paikallisena Staratapahtumana. Samassa yhteydessä pidettiin ohjaajien koulutustapahtuma, jota veti voimisteluliiton projektipäällikkö Eeva-Kaisa Niemi.  Unelmien liikuntapäivä 10.5.2016 kahvakuulailun merkeissä  Koko Kempele liikkuu päivä perheliikunnan ja kahvakuulailun parissa 31.5.2016  GCDC-leiri nuorille Alajärvellä 14.–18.6.2016. Johanna Keränen oli matkassa mukana.  Syyskauden aloitus, ilmainen tutustumisviikko alkaen 15.8.2016  Johtokunnan pikkujoulua vietettiin 10.12.2016  Joulunäytös pidettiin Linnakankaan koululla 10.12.2016  Voimisteluliiton seurapäivä Virpiniemessä 8.10.2016, Kirsi Latoranta, Jaana saarikivi osallistuivat, samassa yhteydessä Nepton-koulutus Taru Raitanen ja Mari Halonen ja Jaana Saarikivi osallistuivat.  Kempeleen asukastuvan Hyvinvointi-ilta 17.11.2016 Katta Siltavirta ja Jaana Saarikivi osallistuivat

LAHJOITUKSET JA AVUSTUKSET 2016
Kempeleen kunnan toiminta-avustus seuralle oli 3800 euroa.

KOKOUKSET 2016
Seuran kevätkokous pidettiin 20.3.2016 ja syyskokous 24.11.2016. Johtokunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Kokoontumispaikaksi vakiintui Kempeleen kunnantalo. Kunnantalo on ilmainen kokouspaikka kempeleläisille yhdistyksille ja seuroille.

TIEDOTUSTOIMINTA 2016
Ensisijaisena tiedotusvälineenä käytettiin seuran internetsivuja, Facebook-sivustoa sekä jumppareiden sähköposteja. Lehtimainonnasta luovuttiin. Sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääasiassa Johtokunta- ja Ohjaajat-Facebook-ryhmissä sekä toimittamalla johtokunnan kokouspöytäkirjat kaikille johtokunnan jäsenille sähköpostitse.

 

Print Friendly

Sähköposti