Kempeleen Naisvoimistelijat on päihteetön urheiluseura ja kannustaa jäseniään terveellisiin elämäntapoihin. Kaikki seuramme tapahtumat ovat päihteettömiä. Kaikkeen seuran toimintaan tulee osallistua aina ilman päihteiden käyttöä tai niiden vaikutuksen alaisena olemista. Päihteiksi luetaan tupakkatuotteet, alkoholi ja huumausaineet.

Päihteettömyys seuran järjestämässä toiminnassa koskee kaikkia seuramme toimintaan osallistuvia henkilöitä, esimerkiksi harrastajia, harrastajien vanhempia, seuran toimihenkilöitä ja ohjaajia. Jos päihteidenkäyttöä havaitaan, asia käsitellään seuran ongelmanratkaisupolun mukaisesti, tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla. Ongelmanratkaisupolku löytyy tästä linkistä. Toivomme, että harrastajien vanhemmat ottavat päihteettömyyssuunnnitelman huomioon esimerkiksi harrastukseen alaikäistä tuodessa.

Kilparyhmissä valmentajat kannustavat urheilijoita päihteettömyyteen ja keskustelevat asiasta tarvittaessa joukkueen tai vanhempien kanssa. Lasten ja nuorten ohjaajat ovat sitoutuneet päihteettömyyteen seuran toimintaan osallistuessa allekirjoittamalla työsopimuksen liitteenä olevat Lasten ja nuorten ohjaajien pelisäännöt. Alaikäisten harrastajien hyvinvointi ja elämäntavat ovat meille tärkeitä- ohjaajat ja valmentajat tekevät huoltajien kanssa tarvittaessa yhteistyötä päihteidenkäyttöä havaitessamme tai epäillessämme.