Kempeleen Naisvoimistelijat ry - Toimintakertomus vuodelta 2017

YLEISTÄ

Kempeleen Naisvoimistelijat ry:n (myöh. KNV tai seura) toiminta-ajatus on toimintasuunnitelmassa mainittu toiminnan ja liikuntapalvelujen järjestäminen kempeleläisille – lapsista vanhuksiin. Koulutettujen ohjaajien ja muiden toimijoiden avulla pyritään siihen, että seuran toiminta on laadukasta ja näin ollen seurassa viihdytään. Tavoitteenamme on, että toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Painotamme perhekeskeisyyttä, terveyttä, turvallisuutta ja ohjauksen laadukkuutta. Liikuntaryhmiä tarjotaan eri ikäryhmille. Seura tarjoaa jäsenilleen liikunnan ohella mahdollisuuden osallistua myös tapahtumatoimintaan, kuten näytöksiin ja jumppatapahtumiin.

Seuran kaikilla ohjaajilla on koulutus. He ovat käyneet vähintään Voimisteluliiton aikuisten tai lasten ohjaajakoulutuksen 1-tason tai heillä on muu ryhmäliikunnan ohjauskoulutus tai voimisteluohjaajakoulutus. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla on valmiudet perusensiapuun.

PRIIMA-aikuisliikunnan laatuseurana olemme sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvioimme omaa toimintaamme. Priima sertifikaatti on myönnetty vuoden 2019 loppuun asti ja uusi auditointi on 2020.

Suuri muutos KNV:n toiminnassa tapahtui toiminnanjohtajan palkkauksen myötä, mikä helpotti seuran vapaaehtoisten työmäärää. Toiminnanjohtaja palkkaukseen saatiin Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä seuratukea 15 000 euroa. Tuki myönnettiin kaksivuotisena. Toiminnanjohtajan harteille siirtyi mm. jäsenrekisteritehtävät, palkanmaksu, tiliöinnit, kausien suunnittelu ja paljon muuta. Toiminnanjohtaja ohjaa muutamia aikuis- ja lasten-ja nuorten (myöh LaNu) tunteja sekä toimii seuran Liikkuva Koulu –ohjaajana.

Seuran tavoitteena vuoden 2017 aikana oli jumppatarjonnan säilyttäminen edelleen vähintäänkin entisellä tasolla sekä uusien erilaisten liikuntamuotojen tarjoaminen jäsenille. Keväällä 2017 aikuisliikuntatunteja pidettiin 212 tuntia ja niissä oli osallistujia 4851. Kesän aikana pidettiin toukokuussa kaksi ulkotuntia ja kesäkuun ajan kaksi sisä- ja kaksi ulkoliikuntatuntia. Heinäkuussa mentiin kolme viikkoa yhdellä ulkotunnilla ja kahdella sisätunnilla. Osallistujia kesällä oli 433. Syksyllä pidettiin 184 tuntia ja osallistujia 3322. Selkeä muutos kauteen 2016 oli kävijämäärien väheneminen lähes puolella. Kesällä taukoa pidettiin 4 viikkoa. Lasten ryhmissä pidettiin keväällä 245 tuntia ja osallistujia kertyi 3583. Kesällä oli 62 tuntia, joissa osallistujia oli 221. Syksyn aikana pidettiin 260 tuntia ja osallistujia 4460.

Uutena ohjelmistoon tuli Fitdance, Kiinteytys, Kuntobaletti+kehonhuolto ja Asahi-vertaistunti. Keväällä kokeilimme myös soololattarituntia. Syyskaudella kokeilimme kahta erilaista aamutuntia: +60v. tarkoitettua jumppaa keskiviikkoisin aamupäivällä sekä perjantaisin aamujumppa klo 7. Nämä eivät kuitenkaan saaneet tarpeeksi osallistujia, joten ne jätettiin pois ohjelmistosta.
LaNu puolella jatkettiin entisin ja uusin ryhmin. LaNun suosio jatkuu ja jäsenmäärä nousee koko ajan ja yhä useampi ryhmä on täysi. Suosiotaan jatkavat edelleen Show&Disco, CheerDance ja satubaletti ja nyt myös tanssillinen voimistelu, johon perustettiin uusi alkeisryhmä. Vuoden aikana myös CheerDanceen ja voimistelukouluihin perustettiin uudet ryhmät suuren kysynnän takia. Perheliikunta saatiin uuteen nousuun.

Kesäkaudella lapsille järjestettiin 2 tanssileiriä ja 1 voimisteluleiri. Leirit kestivät ma-pe. Tanssillisen voimistelun kesäteho-viikonloppuja pidettiin 12.–13.8. sekä 19.–20.8.
Tanssillisen voimistelun Flow Stars piti ohjelmaleirin lokakuussa ja marraskuussa. Voimistelukoulut järjestivät myös extraillat omille ryhmilleen.
KNV:n tanssillisen voimistelun joukkueet ja voimistelukoulut osallistuivat Voimisteluliiton Stara tapahtumiin. Toukokuussa menimme Kajaaniin Stara-tapahtumaan yhteisellä linja-auto kyydityksellä. Joulukuussa Stara järjestettiin Oulussa, jonne joukkueet myös osallistuivat. Helmikuussa Flow Stars ja Flow Sunshines osallistuivat Oulussa järjestettävään MOVES nuorten tanssin aluetapahtumaan.

Seuralla on sisäinen intranet ja täysin uusi toimintakäsikirja. Intranet varmistaa seuran asiakirjojen ym. säilyvyyden ja tallentamisen sekä mahdollistaa kävijämäärien ja muun tilastotiedon hakusanoilla tapahtuvan tiedonkeruun. Paperisen dokumentoinnin väheneminen ja muuttuminen digitaaliseksi edesauttaa sitä, että seuran toiminta on tehokkaampaa ja ekologisempaa.

Seura teki tiivistä yhteistyötä Suomen Voimisteluliiton, Kempeleen kunnan, yritysten ja muiden kempeleläisten seurojen kanssa. Osallistuimme kunnan tapahtumiin muun muassa Hyvä kasvaa Kempeleessä -tapahtumaan. Kunnan kanssa merkittävin yhteistyö tapahtuu Liikkuvan Koulun puitteissa. Osallistumme myös liikunnan asiantuntijaraatiin. Ohjaajamme Johanna Keränen ja Anna Hieta pitivät kunnan järjestämän 3-7 luokkalaisille tarkoitetun Tanssia ja Akrobatiaa -päivän kesäkuussa ja lokakuussa. Disco jatko+ ryhmän tytöt esiintyivät Zeppeliinissä syyskuussa. Osallistuimme Vanhustenviikolla järjestettävään Zeppeliinin vanhustenpäivään ja kunnan järjestämään Sykettä Elämään -matalan kynnyksen liikuntatuntiin nuorille, johon liittyen ohjaajamme Johanna Keränen veti joulukuussa tanssitunnin sekä kehonhuoltotunnin Kempele akatemialla. Herättelimme myös yhteistyötä muiden seurojen kesken. Tämän yhteystyön puitteissa Johanna Keränen piti kehonhuoltotunnin Ajax Sarkkirannan tyttöjen jalkapallojoukkueelle.

LAATUTOIMINTA

KNV on nyt Suomen Olympiakomitean Sinettiseura. Sinettiseuratoiminta on Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa. Sinettikriteerit pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran kriteereihin. Sinettiseuratunnus on lasten ja nuorten urheilun laatumerkki, jonka saadakseen seuran tulee täyttää Sinettikriteerit.

KNV:llä on Suomen Voimisteluliiton PRIMA-aikuisliikunnan laatusertifikaatti. PRIIMA-aikuisliikunnanlaatuseurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun, Suomen Voimisteluliittoon. Seuralla on säännöllistä aikuisten kunto- ja terveysliikuntatoimintaa. Tarjonta on monipuolista ja luotettavaa. Jumppatunneista on hyvät tuntikuvaukset, jotka auttavat liikkujaa löytämään itselleen sopivat tunnit.

KNV on Suomen voimisteluliiton jäsenseura. Suomen Voimisteluliitto on suomalainen voimistelun lajiliitto, joka järjestää kilpailutoimintaa yhdeksässä eri voimistelulajissa: akrobatiavoimistelussa, joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, miesten ja naisten telinevoimistelussa, TeamGymissä, rytmisessä voimistelussa, trampoliinivoimistelussa ja tanssillisessa voimistelussa. Suomen Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, ja suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Lisäksi se tarjoaa koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurajohtajille. Voimisteluliiton missiona on edistää eri-ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjota iloa ja elämyksiä. Voimisteluliitto toteuttaa tätä tarkoitusta tukemalla seurojen voimistelutyötä ja vapaaehtoistoimintaa. Voimisteluliitto järjesti KNV:lle ryhmäliikunnan kehittämispalaverin maaliskuussa.

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja: Kirsi Latoranta
Varapuheenjohtaja: Katta Siltavirta
Sihteeri: Jaana Saarikivi
Aikuisliikuntavastaava: Taru Raitanen
Lasten- ja nuortenliikunta vastaava: Johanna Keränen
Webmaster ja mainontavastaava: Mari Halonen
Rahastonhoitaja: Riitta Hänninen-Ervasti
Jäsenrekisterivastaava: Taru Raitanen
Tapahtumavastaava: Pinja Korhonen
Toiminnantarkastaja: Katja Karjalainen
Toiminnajohtaja; Jaana Saarikivi

JÄSENMÄÄRÄT

Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 717 (797). Jäsenistä aikuisia oli 264 (405), joista naisia oli 260 (400) ja miehiä 4 (5). Lapsia ja nuoria oli yhteensä 453 (388), joista tyttöjä 437 (368) ja poikia 16 (24).
Kokonaisjäsenmäärä laski 80 (47) jäsentä edellisvuoteen verrattuna. Aikuispuolella jäsenmäärä laski 141 (70) jäsenellä edellisvuoteen verrattuna. Lasten ja nuorten puolella jäsenmäärä nousi 65 (+7/2016) jäsenellä. Aikuisten jäsenmäärän laskusta huolimatta toiminta on hyvällä tasolla ja kannattavaa. Suosituimpiin lasten ja nuorten ryhmiin eivät kaikki halukkaat mahdu, joten jatkossa on kehitettävä toimintaa niin että lisätään suosittuja ryhmiä ja mahdollisesti karsitaan ryhmiä joissa on minimimäärä osallistujia sekä siirretään painopistettä aikuisista lapsiin. Tähänkin raamit asettavat saatavat salivuorot.

Jäsenmaksu oli 10 euroa/aikuinen/kalenterivuosi ja alle 18-vuotiailta 5 euroa. Aikuisten kevätkausi maksoi 70 euroa, kesäkausi 20 euroa ja syyskausi 80 euroa. Kerralla hankittaessa koko vuoden jumppakortin hinta oli 130 euroa. Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kausimaksu oli 40€. Jumpille oli edelleen mahdollista osallistua seitsemän euron kertamaksulla. Syksyllä otimme käyttöön myös 10 kerran kortin. Seuran kausimaksun pystyi suorittamaan tilinsiirtona, Paytrail-maksuna, käteisellä, Smartum- tai Tykyseteleillä, e-passilla tai Smartum-verkkomaksulla.

Jäsenalennusliikkeitä oli 13 kpl vuonna 2017. Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käydä Kempele hallilla kuntosalilla lauantaiaamuisin jäsenetuhintaan. Syyskaudella oli mahdollisuus ostaa hallin kuntosalikortti alennetulla hinnalla.

SEURAN TARJONTA

Lapset ja nuoret kevätkausi:

Perheliikuntaryhmä 1–4v: Riitta Kyllönen
Tanssitossut 3-4v: Pinja Korhonen, Mimosa Huttu, Sani Saarikivi
Satubaletti 1, 4-6v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Satubaletti 2, 4-6v: Pinja Korhonen, Mimosa Huttu, Sani Saarikivi
Baletti 7-9v tytöt: Johanna Keränen, Pinja Korhonen
CheerDance 8-11v: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Voimistelukoulu 6-8v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Voimistelukoulu 7-9v: Katta Siltavirta, Ida Auranen, Vilma Kaikkonen
Voimistelukoulu 9-12v: Johanna Keränen, Mimosa Huttu
Show & Disco 10-13v: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Show & Disco yli 14v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Tanssillisen voimistelun alkeet 11-15v: Johanna Keränen, Jaana Saarikivi
Tanssillinen voimistelu; Flow Sunshines 10-12v: Johanna Keränen, Anna Hieta
Tanssillinen voimistelu; Flow Stars yli 13v: Anna Hieta, Johanna Keränen

Lapset ja nuoret kesä:

Tanssileiri 6-9v: Pinja Korhonen, Jaana Saarikivi, Sani Saarikivi
Tanssileiri 8-12v: Pinja Korhonen, Jaana Saarikivi, Sani Saarikivi
Voimisteluleiri 6-9v: Pinja Korhonen, Jaana Saarikivi, Ida Auranen
Tanssillisen voimistelun kesäteho (la-su), ryhmä1: Anna Hieta, Jaana Saarikivi, Piia Järvinen
Tanssillisen voimistelun kesäteho (la-su), ryhmä2: Johanna Keränen, Anna Hieta
Lapset ja nuoret syyskausi:

Perheliikuntaryhmä 1–4v: Riitta Kyllönen
Tanssitossut 3–4v: Pinja Korhonen, Pinja Tuulas
Tanssin Taikaa 4-6v: Pinja Korhonen, Jaana Saarikivi
Voimistelukoulu Supernova 6-8v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Voimistelukoulu Moonlights 7–9v: Katta Siltavirta, Nelli Koppström
Voimistelukoulu Rainbows 9-12v: Johanna Keränen, Aada Illikainen ja Riina Huhtala
Voimistelukoulu Lightning 8-11v: Johanna Keränen, Piia Järvinen
CheerDance 8-11v: Anna Hieta, Milla Latoranta
CheerDance 9-12v: Anna Hieta, Sani Saarikivi
Discodance 9-12v. Alkeet: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Discodance +10v. Alkeisjatko: Iida Vänttinen, Sara Sankala, Sani Saarikivi
Discodance jatko+: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Satubaletti 1 4-6v; Pinja Korhonen ja Nelli Koppström
Satubaletti 2 4-6v; Pinja Korhonen ja Pinja Tuulas
Baletti 7–9v: Piia Järvinen, Aada Illikainen
Tanssillisen voimistelun alkeet Flow Nightsky 11-15v: Piia Järvinen, Ida Auranen
Tanssillinen voimistelu; Flow Sunshines 10-12v: Johanna Keränen, Anna Hieta
Tanssillinen voimistelu; Flow Stars yli 13v: Anna Hieta, Johanna Keränen

Aikuiset kevätkausi:

Sambic ®: Heidi Kilkki
Lavis®: Heidi Kilkki
Core+Yoga Flow: Heidi Kilkki
Kahvakuula: Jaana Saarikivi
RPV: Riitta Mäkäräinen
Kuntopiiri/Venyttely: Riitta Mäkäräinen
Piloxing®: Nina Keränen
Ninan treeni: Nina Keränen
Joogapilates: Niina Finning
Zumba ®: Mari Jauhola
Soololattarit: Riitta Kyllönen
Aikuisten showtanssi: Kirsi Pahkasalo
Retrobic: Kirsi Pahkasalo
Bailamama: Johanna Keränen

Aikuiset kesäkausi:

Zumba®: Mari Jauhola, kesäkuu
Lavis ®: Heidi Kilkki, kesäkuu
Kesäjumppa: Nina Keränen kesäkuu, Kirsi Pahkasalo heinäkuu
Dancemix: Johanna Keränen heinäkuu
Riitan kehoteho: Riitta Mäkäräinen kesä-heinäkuu
Kahvakuula: Jaana Saarikivi kesä-heinäkuu
Aamujumppa ulkona heinäkuussa: Jaana Saarikivi

Aikuiset syyskausi:

Asahi vertaistunti: Jaana Saarikivi
Aamujumppa: Jaana Saarikivi
+60v. Jumppa: Riitta Kyllönen
Kuntopiiri: Riitta Mäkäräinen
RPV: Riitta Mäkäräinen
Kehonhuolto: Riitta Mäkäräinen
Piloxing®: Nina Keränen
Ninan treeni: Nina Keränen
Fitdance: Kirsi Pahkasalo
Kuntobaletti+kehonhuolto: Kirsi Pahkasalo
Sambic®, Lavis® : Heidi Kilkki
Zumba®: Piritta Pehkonen
Kahvakuula: Jaana Saarikivi
Jooga: Minna Tiilikainen

OHJAAJA- JA SEURAKOULUTUKSET

Seuran toiminnassa oli mukana seitsemän (7) koulutettua aikuisliikuntaohjaajaa ja 13 lasten- ja nuorten ohjaajaa.

-Voimisteluohjaajan startti: Jaana Saarikivi, Aada Illikainen, Piia Järvinen, Pinja Tuulas, Sani Saarikivi, Ida Auranen, Milla Latoranta, Piia Järvinen, Riina Huhtala
-Aikuisliikunnan valtakunnallinen seuraseminaari: Jaana Saarikivi
-Convention Virpiniemi: Kirsi Pahkasalo, Riitta Kyllönen, Johanna Keränen, Anna Hieta, Sani Saarikivi, Jaana Saarikivi, Nelli Koppström, Pinja Korhonen
-Ryhmäliikunnanohjaajan startti: Kirsi Pahkasalo, Jaana Saarikivi
-Tanssillista voimistelua – ideasta liikkeeksi: Johanna Keränen, Anna Hieta, Piia Järvinen
-Lajitaidon peruskoulutus, tanssillinen voimistelu: Anna Hieta, Johanna Keränen
-Perheliikunnan perusteet: Riitta Kyllönen
-Koreografian perusteet: Johanna Keränen
-Voimistelukoulu: Aada Illikainen
-Stara-tapahtuman Arvi-koulutus: Piia Järvinen, Kirsi Pahkasalo, Riina Huhtala
-Seurajohdon teemakoulutus: Jaana Saarikivi
-Vok-koulutus 20.–21.1. sekä 31.3.–1.4. Jaana Saarikivi
-Liikuntakerhon ohjaajakoulutus: Mari Halonen, Jaana Saarikivi
-Seuratapaaminen, Virpiniemi: Johanna Keränen, Kirsi Latoranta, Jaana Saarikivi
-Seuran sisäinen koulutus, Koreografiakoulutus järjestettiin kaikille halukkaille ohjaajille. Vetäjänä toimi Anna Hieta.
-Asahi-vertaisohjaajakoulutus 23.9. Oulussa: Jaana Saarikivi
-Seurapäivä Poplilla: Riitta Hänninen-Ervasti, Jaana Saarikivi
-Seuran sisäinen koulutus, Leikkikoulutus järjestettiin apuohjaajille. Vetäjänä toimi Pinja Korhonen ja Nelli Koppström.
-Seurajohdon teemakoulutus 26.11. Poplilla: Jaana Saarikivi
-Seuratoiminnan laatuohjelma/seuratuki-info 28.11.: Johanna Keränen, Jaana Saarikivi

TAPAHTUMAT

-Kevätkauden aloitus: ilmainen tutustumisviikko viikolla 2
-Kinkunsulatusjumppa 6.1.2017 Pirilässä klo 16–20
-Twerkkaus-kurssi 4.-5.2.2017 Lukiolla sekä 22.–23.4. Kempele Akatemialla
-Ystävänpäivänä 14.2.2017 sai tuoda ystävän ilmaiseksi jumpalle
-Ohjaajien ja johtokunnan virkistäytymispäivä pidettiin la 22.4. Pelixir Kempeleessä keilailun merkeissä.
-Kevätnäytös pidettiin su 7.5.2017 kirkonkylän Yhtenäiskoulun D-talon salissa
-Syyskauden aloitus, ilmainen tutustumisviikko 21.8.–27.8.2017
-Rumbita- Workshop la 16.9.2017
-Pikkujoulujumppa Piriläsalissa 8.12.2017, vetäjänä Heidi Kilkki
-Joulunäytös pidettiin kirkonkylän Yhtenäiskoulun D-talon salissa la 9.12.2017

LAHJOITUKSET JA AVUSTUKSET

Kempeleen kunnan toiminta-avustus seuralle oli 3700 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki 15 000 euroa

KOKOUKSET

Seuran kevätkokous pidettiin 23.3.2017 ja syyskokous 10.11.2017. Johtokunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Kokoontumispaikkana oli pääsääntöisesti Kempeleen kunnantalo, mutta myös Kempele Akatemialla ja johtokuntalaisten kotonakin järjestettiin kokouksia. Kunnantalo ja Kempele Akatemia ovat ilmaisia kokouspaikkoja Kempeleläisille yhdistyksille ja seuroille.

TIEDOTUS JA MAINONTA

Ensisijaisena tiedotusvälineenä käytettiin seuran www-sivuja, Facebook-sivustoa sekä jumppareiden sähköposteja. Lehtimainonnasta luovuttiin. Sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääasiassa Johtokunta- ja Ohjaajat-Facebook-ryhmissä sekä toimittamalla johtokunnan kokouspöytäkirjat kaikille johtokunnan jäsenille sähköpostitse. Seuran www sivut uudistettiin syksyllä.
Vuonna 2017 mainostettiin pelkästään sosiaalisen median kautta. Seuran ”tykkääjiä” on yli 1400.

PUHELINNUMERO

 

KEMPELEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N PUHELINNUMERO ON 045 855 3288
(yhteydenotot arkisin klo 10-16 välisenä aikana)

SÄHKÖPOSTI

 

Jumppa-asioita koskevat yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tai palautelomakkeen kautta.