Kempeleen Naisvoimistelijat ry - Toimintakertomus vuodelta 2018

1.YLEISTÄ

Kempeleen Naisvoimistelijat ry:n (myöhemmin KNV tai seura) toiminta-ajatus on toimintasuunnitelmassa mainittu toiminnan ja liikuntapalveluiden järjestäminen kempeleläisille lapsista vanhuksiin. Koulutettujen ohjaajien ja muiden toimijoiden avulla pyritään siihen, että seuran toiminta on laadukasta ja seurassa viihdytään. Tavoitteenamme on, että toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Painotamme perhekeskeisyyttä, terveyttä, turvallisuutta ja ohjauksen laadukkuutta. Liikuntaryhmiä tarjotaan eri ikäryhmille. Seura tarjoaa jäsenilleen liikunnan ohella mahdollisuuden osallistua myös tapahtumatoimintaan, kuten näytöksiin, jumppatapahtumiin ja kilpailuihin.

KNV on Suomen voimisteluliiton jäsenseura. Suomen Voimisteluliitto on suomalainen voimistelun lajiliitto, joka järjestää kilpailutoimintaa yhdeksässä eri voimistelulajissa: akrobatiavoimistelussa, joukkuevoimistelussa, kilpa-aerobicissa, miesten ja naisten telinevoimistelussa, TeamGymissä, rytmisessä voimistelussa, trampoliinivoimistelussa ja tanssillisessa voimistelussa. Suomen Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, ja suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Lisäksi se tarjoaa koulutusta ohjaajille, valmentajille ja seurajohtajille. Voimisteluliiton missiona on edistää eri-ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjota iloa ja elämyksiä. Voimisteluliitto toteuttaa tätä tarkoitusta tukemalla seurojen voimistelutyötä ja vapaaehtoistoimintaa.

Seuran kaikki ohjaajat ovat käyneet vähintään Voimisteluliiton aikuisten tai lasten ohjaajakoulutuksen 1-tason tai heillä on muu ryhmäliikunnan ohjauskoulutus tai voimisteluohjaajakoulutus. Seura järjestää liikuntaa turvallisessa toimintaympäristössä ja ohjaajilla on valmiudet perusensiapuun. TÄHTI-laatuseurana olemme sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta sekä arvioimme omaa toimintaamme. TÄHTI-sertifikaatti on myönnetty vuoden 2019 loppuun asti ja uusi auditointi on 2020.

Suuri muutos KNV:n toiminnassa tapahtui toiminnanjohtajan palkkauksen myötä 2017, mikä helpotti seuran vapaaehtoisten työmäärää. Toiminnanjohtaja palkkaukseen saatiin Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä seuratukea 14 000 euroa vuonna 2018. Toiminnanjohtajan vastaa mm. jäsenrekisteritehtävistä, palkanmaksusta, tiliöinneistä, kausien suunnittelusta ja paljon muusta. Toiminnanjohtaja aloitti liikunnan ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen 2018. Toiminnanjohtaja ohjasi muutamia aikuis- ja lasten-sekä nuorten (myöhemmin LaNu) tunteja sekä toimi seuran Liikkuva Koulu –ohjaajana.

EU:n uusi tietosuoja lainsäädäntö, GDPR, vaikutti myös KNV:n toimintaan. Sen vaikutuksesta mm jäsenrekisteriä alettiin laittamaan ajantasaiseksi ja vaadittavat tietosuojaselosteet löytyvät seuran sivuilta.

Seuran tavoitteena vuoden 2018 aikana oli jumppatarjonnan säilyttäminen edelleen lähes entisellä tasolla aikuisilla liikkujilla sekä uusien erilaisten liikuntamuotojen tarjoaminen jäsenille. Keväällä 2018 aikuisliikuntatunteja pidettiin 221(212) tuntia ja niissä oli osallistujia 3734(4851). Kesän aikana pidettiin toukokuussa kuusi sisätuntia ja kesäkuun ajan yksi sisä- ja yksi ulkoliikuntatunti. Osallistujia kesällä oli 380(433). Kesällä taukoa pidettiin 8(4) viikkoa. Syksyllä pidettiin 168(184) tuntia ja osallistujia 3960(3322). Aikuisliikkujien jäsenmäärän lasku pysähtyi viimeinkin syksyllä 2018. Teimme radikaalin ratkaisun ja alensimme kausimaksua reilusti. Lukujärjestys tehtiin vähemmillä tunneilla toimivammaksi kaikille. Lasten ryhmissä pidettiin keväällä 333(245) tuntia ja osallistujia kertyi 4993(3583). Kesällä oli 60(62) tuntia, joissa osallistujia oli 269(221). Syksyn aikana pidettiin 347(260) tuntia ja osallistujia 4657(4460).

2.LAATUTOIMINTA

KNV on nyt Suomen Olympiakomitean Tähtiseura sekä lasten että aikuisliikkujien osalta. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määrätyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat. Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan. Entistä laajempi tuki mahdollistaa paitsi liikunnan säilymisen osana ihmisen eri elämänvaiheita, myös alustan kehittyä huippu-urheilijaksi.

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja: Kirsi Latoranta
Varapuheenjohtaja: Katta Siltavirta
Sihteeri: Jaana Saarikivi
Aikuisliikuntavastaava: Taru Raitanen
Lasten- ja nuortenliikunta vastaava: Johanna Keränen
Webmaster ja mainontavastaava: Pinja Korhonen
Taloudenhoitaja: Riitta Hänninen-Ervasti
Jäsenrekisterivastaava: Taru Raitanen
Tapahtumavastaava: Pinja Korhonen
Toiminnantarkastaja: Tuija Ervasti
Toiminnanjohtaja: Jaana Saarikivi

3.JÄSENMÄÄRÄ

Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli 772 (717). Jäsenistä aikuisia oli 261 (264), joista naisia oli 256 (260) ja miehiä 5 (4). Lapsia ja nuoria oli yhteensä 511 (453), joista tyttöjä 500 (437) ja poikia 11 (16).

 

Kokonaisjäsenmäärä nousi 55 (80) jäsentä edellisvuoteen verrattuna. Aikuispuolella jäsenmäärä laski 3 (141) jäsenellä edellisvuoteen verrattuna. Lasten ja nuorten puolella jäsenmäärä nousi 58 (65) jäsenellä. Aikuisten jäsenmäärän laskusta huolimatta toiminta on hyvällä tasolla mutta talouden tulos oli miinusmerkkinen pitkästä aikaa. Suosituimpiin lasten ja nuorten ryhmiin eivät kaikki halukkaat mahdu, joten jatkossa on kehitettävä toimintaa niin että lisätään suosittuja ryhmiä ja mahdollisesti karsitaan ryhmiä, joissa on minimimäärä osallistujia sekä siirretään painopistettä aikuisista lapsiin. Raamit tähän asettavat saatavat salivuorot ja osaavat ohjaajat.

Jäsenmaksu oli 10 €/aikuinen/kalenterivuosi ja alle 18-vuotiailta 5 €. Aikuisten kevätkausi maksoi 80€, Kerralla hankittaessa koko vuoden jumppakortin hinta oli 130€. Työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille kausimaksu oli 60€. Jumpille oli edelleen mahdollista osallistua seitsemän euron kertamaksulla. Käytössä on myös 10 kerran kortti. Syksyksi alensimme aikuisten kausimaksua 50 euroon. Seuran kausimaksun pystyi suorittamaan tilinsiirtona, Paytrail-maksuna, käteisellä, Smartum-seteleillä tai verkko-ja mobiilimaksulla, Tykyseteleillä, ePassilla, Edenred -virikeseteleillä tai Easybreak -mobiilimaksulla.

4. TOIMINTAKÄSIKIRJAT

Seuralla on sisäinen intranet ja uusi toimintakäsikirja, lisäksi laadittiin talouden pelisäännöt ja palkkauksen pelisäännöt. Intranet varmistaa seuran asiakirjojen ym. säilyvyyden ja tallentamisen sekä mahdollistaa kävijämäärien ja muun tilastotiedon hakusanoilla tapahtuvan tiedonkeruun. Paperisen dokumentoinnin väheneminen ja muuttuminen digitaaliseksi edesauttaa sitä, että seuran toiminta on tehokkaampaa ja ekologisempaa.

5. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Seura teki tiivistä yhteistyötä Suomen Voimisteluliiton, Kempeleen kunnan, yritysten ja muiden kempeleläisten seurojen kanssa. Kunnan kanssa teimme yhteistyötä Liikkuva Koulu -iltapäiväkerhojen pitämisessä keväällä. Tammi-helmikuussa olimme mukana myös Sykettä Elämään -hankkeessa eli nuorten (lukio- ja ammattikouluikäisten) matalan kynnyksen liikuntatuntien tarjoamisessa. Köykkyri herää -tapahtumassa tammikuussa toiminnanjohtaja piti kahvakuula -näytetunnin. Kesäkuussa ohjaajamme Anna Hieta piti kunnan järjestämän (la-su) ilmaisen Show&Disco tanssileirin. Kesäkuussa toiminnanjohtaja veti Kempeleen museolla ilmaisia aamujumppia. Syksyllä olimme mukana Suomen Olympiakomitean ylläpitämissä Lasten Liike -iltapäiväkerhoissa, jotka pidettiin yhteistyössä kunnan ja muiden seurojen kanssa. Nuoret ohjaajamme pitivät kaksi kerhoa (4h) lokakuussa 5-6 luokkalaisille. Kokeilimme marraskuussa matalan kynnyksen perheliikuntaa Ylikylän koululla ohjaajamme Riitta Kyllösen johdolla. Kokeilu oli suosittu, joten yhteistyötä jatketaan keväällä. Osallistumme myös liikunnan asiantuntijaraatiin. Seuran jäseniä ja ohjaajia osallistui kauppakeskus Zeppelinin järjestämään naistenilta tapahtumaan muotinäytöksen muodossa. Jäsenalennusliikkeitä oli 11 kpl vuonna.

6.TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

Tilikauden tulos; -10 774,30
Seuran merkittävimmät menot
Henkilöstökulut; -61 419,40
-josta palkat; 50 688,65
-palkan sivukulut; 10 730,75
Muu toiminnan kulu; -51 547,72
-josta tilavuokrat; 8191
-lajipalvelut; 12 193,38

Miinusmerkkinen tulos voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä, mutta tulevaisuudessa toiminta joudutaan hoitamaan vapaaehtoistyöllä luopuen palkatusta toiminnanjohtajasta, ellei seura saa lisätuloja n. 25 000/vuosi joko lisäämällä jäsenmäärää, vähentämällä menoja tai hankkimalla lisätuloja. On myös kartoitettava mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alueen muiden yhdistysten ja/tai seurojen kanssa yhteisestä seuratyöntekijästä.

7.SEURAN TARJONTA
Uutena keväällä tuli ohjelmistoon Fitdance, Kiinteytys, Kuntobaletti+kehonhuolto ja Asahi-vertaistunti. Syksyllä 2018 alkoi uutena tuntina Latinocombo sunnuntaisin. LaNu puolella jatkettiin entisin ja uusin ryhmin. Lanun suosio jatkuu ja jäsenmäärä nousee koko ajan ja yhä useampi ryhmä on täysi. Suosiotaan jatkavat edelleen Disco, CheerDance ja satubaletti sekä Tanssitossu-ryhmät ja voimistelukoulut. Cheertanssi ja voimistelukoulu ovat ryhmiä, joita pitäisi lisätä edelleen suuren kysynnän vuoksi, mutta resurssipula tulee vastaan. Myös perheliikuntaryhmä täyttyi nopeasti.

Kesäkuussa lapsille järjestettiin tanssileiri ja voimisteluleiri. Leirit pidettiin ma-pe. Uutena tarjontana oli kepparileiri ja ilmaista puistotoimintaa yhden viikon ajan. Palkkasimme leiritoimintaan kunnan ja osuuspankin kesäseteleillä kolme seuran nuorta ohjaajaa. Kesällä toteutimme myös yhteistyössä kunnan kanssa yhden viikonlopun aikana pe-la Show&Disco-leirin.

KNV:n tanssillisen voimistelun joukkueet ja voimistelukoulut osallistuivat Voimisteluliiton tapahtumiin. Helmikuussa Flow Stars ja Sunshines osallistuivat Seinäjoella pidettävään Lumo-tapahtumaan. Toukokuussa joukkueet osallistuivat myös Oulun Tanvo-kisoihin. Huhtikuussa menimme Kajaaniin Stara-tapahtumaan yhteisellä linja-auto kyydityksellä, jonne osallistuivat alkeistanvo-ryhmä Flow Rainbows, voimistelukoulut ja cheertanssiryhmät. Kesäkuussa järjestettiin Turussa Suomi Gymnaestrada-suurtapahtuma. Sinne meiltä osallistui tyttöjä Flow Stars ja Flow Sunshines joukkueista yhteensä 19 ja aikuisia harrastajia kaksi. Kenttäohjelmien lisäksi Flow Stars ja Flow Sunshines osallistuivat Gymnaestradan yhteydessä pidettävään Lumo-finaaliin. Flow Stars osallistui marraskuussa Lohjalla pidettävään Tanvo Cup1:seen ja Flow Sunshines osallistui marraskuussa tanssillisen voimistelun kisaan Mäntsälässä. Joulukuussa Stara järjestettiin Oulussa, jonne osallistuivat Cheertanssi Tornado ja voimistelukoulu Supernova ja Aurora sekä alkeistanvo-ryhmä Flow Rainbows.

Tanssillisen voimistelun Flow Stars piti ohjelmaleirin syyskuussa ja lokakuussa. Voimistelukoulut järjestivät myös extraillat omille ryhmilleen.

7.1 Lapset ja nuoret kevätkausi:

Perheliikuntaryhmä 1–4v: Riitta Kyllönen
TanssiTossut 3-4v: Pinja Korhonen, Aada Illikainen
Tanssin Taikaa 4-6v: Pinja Korhonen, Aada Illikainen
Satubaletti 1, 4-6v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Satubaletti 2, 4-6v: Pinja Korhonen, Aada Illikainen
CheerDance Tornado 9-12v: Anna Hieta ja Sani Saarikivi
CheerDance Hurricane 8-11v: Anna Hieta, Lara Laamanen
Voimistelukoulu Supernova 6-8v: Pinja Korhonen, Nelli Koppström
Voimistelukoulu Moonlight 7-9v: Katta Siltavirta, Nelli Koppström
Voimistelukoulu Lightning 8-11v: Johanna Keränen, Pinja Tuulas
Voimistelukoulu Rainbows 9-12v: Johanna Keränen, Milla Latoranta, Riina Huhtala
Discodance alkeet 9-12v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
DiscoDance alkeisjatko +10v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
DiscoDivat jatko+ yli10v: Iida Vänttinen, Sara Sankala
Tanssillisen voimistelu; alkeet Flow Nightsky 11-15v: Jenna Partanen, Ida Auranen
Tanssillinen voimistelu; Flow Sunshines 11-13v: Johanna Keränen, Anna Hieta
Tanssillinen voimistelu; Flow Stars yli 13v: Anna Hieta, Johanna Keränen
7.2 Lapset ja nuoret kesäkausi:

Tanssileiri 6-9v: Pinja Korhonen, Pinja Tuulas
Tanssileiri 6-12v: Pinja Korhonen, Ida Auranen
Voimisteluleiri 6-12v: Pinja Korhonen, Riina Huhtala
Keppihevosleiri yli 7v: Pinja Korhonen, Pinja Tuulas, Riina Huhtala
Ilmaista puistotoimintaa kouluikäisille Röllipuistossa ja Ilonpilkkeessä: Pinja Korhonen, Pinja Tuulas, Ida Auranen, Riina Huhtala
7.3 Lapset ja nuoret syyskausi:

Perheliikuntaryhmä 1–4v: Riitta Kyllönen
Tanssitossut 3–4v: Pinja Korhonen, Fanni Nylander
Tanssitossut 4-6v: Pinja Korhonen, Fanni Nylander
Satubaletti 1 4-6v; Pinja Korhonen ja Sannimaija Joutulainen
Satubaletti 2 4-6v; Pinja Korhonen ja Fanni Nylander
Voimistelukoulu Supernova 6-8v: Pinja Korhonen, Sannimaija Joutulainen
Voimistelukoulu Aurora 7-9v: Pinja Korhonen, Sannimaija Joutulainen
Voimistelukoulu Moonlights 7–9v: Noora Salminen, Mira Häkkinen
Voimistelukoulu Lightning 8-11v: Johanna Keränen, Pinja Tuulas
Cheertanssi Tornado 10-13v: Anna Hieta, Sani Saarikivi
Cheertanssi Hurricane 8-11v: Anna Hieta, Lara Laamanen
Discodance alkeet 9-12v: Sara Sankala, Katri Kärppä
Discodance alkeisjatko +10v: Sara Sankala, Katri Kärppä
Discodance jatko DiscoDivas +13v: Sara Sankala
Tanssillisen voimistelu; alkeet Flow Rainbows 10-13v: Johanna Keränen, Riina Huhtala
Tanssillisen voimistelu; alkeisjatko Flow Nightsky 11-15v: Johanna Keränen, Jenna Partanen, Ida Auranen
Tanssillinen voimistelu; Flow Sunshines 12-13v: Johanna Keränen, Anna Hieta
Tanssillinen voimistelu; Flow Stars yli 14v: Anna Hieta, Johanna Keränen
7.4 Aikuiset kevätkausi:
Sambic ®: Heidi Kilkki
Lavis®: Heidi Kilkki
Core: Heidi Kilkki
Kahvakuula: Jaana Saarikivi
Asahi vertaistunti: Jaana Saarikivi
RPV: Riitta Mäkäräinen
Kuntopiiri: Riitta Mäkäräinen
Kehonhuolto: Riitta Mäkäräinen
Piloxing®: Nina Keränen
Ninan treeni: Nina Keränen
Jooga: Minna Tiilikainen
Zumba ®: Piritta Pehkonen
Kiinteytys: Piritta Pehkonen
FitDance: Kirsi Pahkasalo

7.5 Aikuiset kesäkausi:

Ajalla 7.5.-27.5.:
Zumba®: Piritta Pehkonen
Piloxing®: Nina Keränen
FitDance: Kirsi Pahkasalo
Rpv: Riitta Mäkäräinen
Lavis®: Heidi Kilkki
Kahvakuula: Jaana Saarikivi

Ajalla 28.5.-20.6.:
Zumba®: Piritta Pehkonen
Kahvakuula ulkona: Jaana Saarikivi

7.6 Aikuiset syyskausi:

Piloxing® ja Ninan treeni: Nina Keränen
Kuntobaletti+kehonhuolto: Kirsi Pahkasalo
Sambic®, Lavis® ja Yoga Flow: Heidi Kilkki
Latinocombo; Lotta Leinonen ja Elina Tikkanen
Zumba® ja Kiinteytys: Piritta Pehkonen
Kahvakuula: Jaana Saarikivi
ERILLISKURSSIT:
JoogaPilates: Nina Finning
Sambic ja Zumbamaraton; Heidi Kilkki ja Pirita Pehkonen
Yoga Flow ja sointukylpy Workshop; Heidi Kilkki
Twerk Workshop; Miia Kukkonen
8.OHJAAJA- JA SEURAKOULUTUKSET

Seuran toiminnassa oli mukana seitsemän koulutettua aikuisliikuntaohjaajaa ja 22 lasten- ja nuorten ohjaajaa.
– Kehonhuolto -koulutus 27.1.: Katta Siltavirta, Jaana Saarikivi
– Voimisteluohjaajan Startti 27.1.: Lara Laamanen
– Monipuolista harjoittelua 28.1.: Pinja Tuulas
– Fyysisen valmennuksen peruskoulutus 10.2.: Iida Vänttinen, Sara Sankala
– Seurajohdon teemakoulutus, aikuisliikunnan kehittäminen: Kirsi Latoranta, Jaana Saarikivi
– Kahvakuulakoulu 26.5.: Jaana Saarikivi
– Voimistelukoulu Update 11.8.: Sannimaija Joutulainen, Pinja Tuulas, Lara Laamanen, Pinja Korhonen, Noora Salminen, Mira Häkkinen, Johanna Keränen
– Voimisteluohjaajan Startti 22.9.: Sannimaija Joutulainen, Katri Kärppä
– Idea ja treenipäivä Akrobatiasta tanssilliseen voimisteluun 7.10.: Jenna Partanen
– Seurapäivä Poplilla 14.10.: Jaana Saarikivi
– Tanssillisen voimistelun leiri Lohjalla 13.-14.10.: Anna Hieta, Johanna
Keränen, Lara Laamanen
– Voimistelukoulu 13.-14.10.: Pinja Tuulas
– Arvikoulutus: Lara Laamanen
9. TAPAHTUMAT

– Kevätkauden aloitus: ilmainen tutustumisviikko viikolla 2
– Kinkunsulatusjumppa 6.1.2018 Piriläsalissa klo 15–19
– Ohjaajien ja johtokunnan virkistäytymispäivä pidettiin
– Gymnaestrada Turussa 7.-10-6.2018
– Kevätnäytös pidettiin 6.5.2018 kirkonkylän Yhtenäiskoulun D-talon salissa
– Syyskauden aloitus, ilmainen tutustumisviikko 20.8.–26.8.2018
– Kirsi Pahkasalon ravintoluento kaikille tanssillisen voimistelun ryhmille 7.9.2018
– Pinja Tuulas oli seuralla työssäoppimisjaksolla 23.4.-6.5.18 Jaana Saarikivi toimi ohjaajana.
– Ohjaajille järjestettiin tyytyväisyyskysely
10.LAHJOITUKSET JA AVUSTUKSET
Kempeleen kunnan toiminta-avustus seuralle oli 5400 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki 14 000 euroa
Kunnan kesätyösetelillä palkattiin kaksi apuohjaajaa ja Op:n tuella yksi apuohjaaja kesän LaNu leireille.
11.KOKOUKSET
Seuran kevätkokous pidettiin 28.3.2018 ja syyskokous 21.11.2018. Johtokunta kokoontui seitsemän (7) kertaa. Kokoontumispaikkana oli pääsääntöisesti Kempeleen kunnantalo ja johtokuntalaisten kotonakin järjestettiin kokouksia. Kunnantalo on ilmainen kokouspaikka Kempeleläisille yhdistyksille ja seuroille.

12.TIEDOTUS JA MAINONTA

Ensisijaisena tiedotusvälineenä käytettiin seuran www-sivuja, Facebook-sivustoa sekä jumppareiden sähköposteja. Sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääasiassa Johtokunta- ja Ohjaajat-Facebook-ryhmissä sekä toimittamalla johtokunnan kokouspöytäkirjat kaikille johtokunnan jäsenille sähköpostitse. Vuonna 2018 mainostettiin sosiaalisen median kautta ja lehtimainonnan kautta. Seuran ”tykkääjiä” on yli 1500.

PUHELINNUMERO

 

KEMPELEEN NAISVOIMISTELIJAT RY:N PUHELINNUMERO ON 045 855 3288
(yhteydenotot vain tekstiviestillä)

SÄHKÖPOSTI

 

Jumppa-asioita koskevat yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla tai palautelomakkeen kautta.