Liikunta, ravinto ja lepo

Hyvinvoinnin kolmio: liikunta, ravinto ja lepo

Hyvinvoinnin ja opiskelu- ja työkyvyn perusta on tasapainoinen arki: unen ja levon rytmi, monipuolinen ravitsemus ja riittävä liikunta. Ruokailulla on välittömiä vaikutuksia vireyteen, mielialaan, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvään oloon.

Työkyvyn näkökulmasta liikunta auttaa rentoutumaan, vähentää unettomuutta ja parantaa unen laatua, parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa, kohentaa työsuoritusta sekä parantaa stressin hallintaa.

Nuoruuden terveystottumukset siirtyvät aikuisuuteen

Lapsena ja nuorena harrastettu liikunta lisää todennäköisyyttä harrastaa liikuntaa aikuisiässä ja mitä lähempänä aikuisuutta liikuntaa harrastetaan, sitä paremmin se ennustaa fyysistä aktiivisuutta työikäisenä.

http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset
http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikunnan-suositukset/muut-liikuntasuositukset
http://www.ukkinstituutti.fi/testaaliikkumisesi/