Kempeleen Naisvoimistelijoiden pelisäännöt

pelisäännöt koskevat kaikkia Kempeleen naisvoimistelijoiden toiminnassa mukana olevia henkilöitä, lisäksi ryhmillä voi olla ryhmäkohtaisia sääntöjä.

OHJAAJA

 • ohjaaja on kannustava ja luo turvallisen sekä innostavan ilmapiirin
 • ohjaaja huomioi kaikki ryhmäläiset tasapuolisesti
 • ohjaaja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua osallistujan taitotasosta riippumatta
 • ohjaaja käyttäytyy työaikana esimerkillisesti noudattaen hyviä käytöstapoja sekä kannustaa muita siihen. Ohjaaja noudattaa esimerkillisesti terveellisiä elämäntapoja (esim. savuttomuus työaikana ja terveelliset eväät)

JUMPPAAJA

 • jumppaaja kunnioittaa ja hyväksyy muut osallistujat ja antaa kaikille suoritusrauhan
 • jumppaaja osallistuu tunneille aktiivisesti ja kannustaa myös muita
 • jumppaaja osallistuu tunneille liikuntavarusteissa ja laittaa pitkät hiukset kiinni
 • tunneilla ja seuran tapahtumissa jumppaaja noudattaa hyviä käytöstapoja ja terveellisiä elämäntapoja (esim. savuttomuus ja terveelliset eväät)

VANHEMMAT

 • vanhemmat kannustavat ja tukevat lapsen harrastusta
 • vanhemmat luottavat ohjaajan arviointikykyyn ja ammattitaitoon (esim. ryhmää valittaessa)
 • vanhemmat toimivat esikuvana terveellisten elämäntapojen ja hyvien käytöstapojen noudattamisessa

Ongelmanratkaisupolku

(ongelmanratkaisupolku on ohjeellinen ongelman/haastavan tilanteen ratkaisussa käytettävä ketju, jossa aina siirrytään eteenpäin, mikäli ratkaisua ei löydy. Ongelmana voi olla esim. häiriökäyttäytyminen tunnilla)

 1. Keskustelu ohjaajan ja jumppaajan kesken
 2. Ohjaaja keskustelee ala-ikäisen lapsen vanhempien kanssa
 3. Ohjaaja tuo asian esille toiminnanjohtajalle tai lasten ja nuorten liikunnan vastaavalle
 4. Ohjaaja yhdessä toiminnanjohtajan tai lasten ja nuorten liikunnan vastaavan kanssa on yhteydessä kotiin ja keskustelee vanhempien kanssa tilanteesta
 5. Asia johtokunnan käsittelyyn. Johtokunta tekee kirjallisen tiedotteen kotiin asiasta
 6. Jumppaajalta evätään oikeus osallistua tunneille