Kempeleen Naisvoimistelijoiden pelisäännöt

Pelisäännöt koskevat kaikkia Kempeleen naisvoimistelijoiden toiminnassa mukana olevia henkilöitä. Lisäksi ryhmillä voi olla ryhmäkohtaisia pelisääntöjä, joista kerrotaan kauden aluksi.

Olemme mukana Et ole yksin- hankkeessa. Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke ja Suomen ensimmäinen kohdennettu tukipalvelu, johon seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän, epäasiallisenkäytöksen tai kiusaamisen kohteeksi joutunut urheilija voi olla yhteydessä ja saada apua. Palvelulla on matalan kynnyksen ilmainen puhelin-ja chat-palvelu, jossa voi keskustella Väestöliiton ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti. Et ole yksin- sivuille pääsee tästä.

OHJAAJA

 • ohjaaja on kannustava ja luo turvallisen sekä innostavan ilmapiirin
 • ohjaaja huomioi kaikki ryhmäläiset tasapuolisesti
 • ohjaaja antaa kaikille mahdollisuuden osallistua osallistujan taitotasosta riippumatta
 • ohjaaja käyttäytyy työaikana esimerkillisesti noudattaen hyviä käytöstapoja sekä kannustaa muita siihen. Ohjaaja noudattaa esimerkillisesti terveellisiä elämäntapoja (esim. savuttomuus työaikana ja terveelliset eväät)

JUMPPAAJA

 • jumppaaja kunnioittaa ja hyväksyy muut osallistujat ja antaa kaikille suoritusrauhan
 • jumppaaja osallistuu tunneille aktiivisesti ja kannustaa myös muita
 • jumppaaja osallistuu tunneille liikuntavarusteissa ja laittaa pitkät hiukset kiinni
 • tunneilla ja seuran tapahtumissa jumppaaja noudattaa hyviä käytöstapoja ja terveellisiä elämäntapoja (esim. savuttomuus ja terveelliset eväät)

VANHEMMAT

 • vanhemmat kannustavat ja tukevat lapsen harrastusta
 • vanhemmat luottavat ohjaajan arviointikykyyn ja ammattitaitoon (esim. ryhmää valittaessa)
 • vanhemmat toimivat esikuvana terveellisten elämäntapojen ja hyvien käytöstapojen noudattamisessa

Ongelmanratkaisupolku

Ongelmanratkaisupolku on numeroitu ohje, jota voidaan käyttää ongelman tai haastavan tilanteen ratkaisussa. Ohjeessa on eri tasoja, joista aina siirrytään eteenpäin, mikäli ratkaisua ei vielä löydetty. Ongelmana voi olla esimerkiksi häiriökäyttäytyminen tunnilla. Hätätilanteissa tai virkavaltaa vaativassa tilanteessa soitamme aina 112.

 1. Rauhallinen keskustelu tilanteen sattuessa vastuuohjaajan ja henkilön välillä. Tämä voi olla esimerkiksi keskustelu vastuuohjaajan sekä lapsen välillä tai keskustelu aikuisohjaajan ja liikkujan välillä. Mikäli henkilö on alaikäinen, ohjaaja arvioi tilannekohtaisesti, kerrotaanko keskustelusta tässä vaiheessa huoltajille.
 2. Mikäli tilanteet jatkuvat ja henkilö on alaikäinen, ohjaaja keskustelee huoltajien kanssa asiasta tarkemmin puhelimitse, sähköisesti tai kasvokkain. Sovitaan yhteiset toimintaohjeet.
 3. Ohjaaja tuo asian esille lasten ja nuorten liikunnan vastaavalle tai aikuisliikunnan vastaavalle. Lasten ja nuorten liikunnan vastaava tai aikuisliikunnan vastaava antaa ohjeita ja on ohjaajan tukena tilanteen hoitamisessa.
 4. Ohjaaja ja vastaava tekevät yhteistyötä tilanteen konkreettisessa hoidossa tai selvittämisessä henkilön, henkilöiden ja mahdollisten huoltajien kanssa.
 5. Tilanteen yhä jatkuessa asia otetaan koko johtokunnan käsittelyyn heti sähköisesti ja kirjallisesti seuraavassa kokouksessa. Johtokunta kuulee ohjaajan kuvauksen tilanteesta, harkitsee koko ryhmän tai liikkujien kannalta parhaan ratkaisun sekä hoitaa viestintää ja kommunikointia tilanteessa.
 6. Ohjaamme alaikäisen lapsen hänelle sopivampaan ryhmään tai toimintaan. Aikuisliikkujalta voidaan evätä oikeus osallistua seuran tunneille esimerkiksi määräajaksi tai kokonaisuudessaan.

Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Tähtiseurana olemme sitoutuneet noudattamaan Voimisteluliiton ja Olympiakomitean reilun pelin ihanteita ja tavoitteita. Ne ovat:

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
2. Vastuu kasvatuksesta
3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Löydät näistä ihanteista ja tavoitteista lisätietoa täältä.