KEMPELEEN NAISVOIMISTELIJAT RY- TOIMINTASUUNNITELMA 2024

   

YLEISTÄ  

  

SEURAN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

Kempeleen Naisvoimistelijat ry on vuonna 1979 perustettu urheiluseura. Seura on Suomen Voimisteluliitto ry:n, Suomen Cheerleadingliiton ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta PoPLi ry:n jäsenjärjestö. Aikuisjäseniä seurassa on ollut vuosittain yli 300 ja alle 18-vuotiaita yli 600. Seuralla on Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-laatuseurasertifikaatti aikuisliikunnassa sekä lasten ja nuorten liikunnassa. Lisäksi vuoden 2023 auditoinnissa saimme Cheerleadingliiton myöntämän Tähtiseura-laatuseurasertifikaatin lasten ja nuorten cheertanssissa. Nämä laatusertifikaatit edellyttävät seuraa kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Tähtiseurojen toiminnan laatua arvioidaan kolmen vuoden välein. Seuraavat auditoinnit ovat vuonna 2026. 

Seuran toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: liikunnan ilo, monipuolisuus, asiakaslähtöisyys ja matalan kynnyksen toiminta. Tavoitteena on säilyttää toiminnan taso nykyisellään.  

Lasten ryhmissä liikutaan lasten ehdoilla. Niissä otetaan huomioon eri-ikäisten lasten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset taidot. Aikuisten ryhmissä halutaan korostaa liikuntaharrastuksen monipuolisuutta ja säännöllisyyttä sekä helppoutta tulla mukaan toimintaan. Liikuntaryhmille tarjotaan myös mahdollisuus hankkia esiintymiskokemusta esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin ja esiintymällä seuran näytöksissä. Kilpailevien joukkueiden määrä on kasvanut.   

Seuralla on turvallisuussuunnitelma, joka on päivitetty vuonna 2023. Se käydään läpi ohjaajaperehdytyksissä. Turvallisuutta lisäävät laadukas ohjaustyö, hyvät liikuntavälineet ja asianmukaiset jumppasalit. Seuratoiminnalle on laadittu toimintakäsikirja, joukkueiden pelisäännöt sekä talousohjesäännöt, joiden toteutumista seurataan ja kehitetään.  

 

TALOUS  

Seuran toiminta on taloudellisesti kannattavaa, mutta voittoa tavoittelematonta. Liikevaihto koostuu mm. jäsen- ja kausimaksuista sekä kunnan avustuksesta. Suurimmat kuluerät seuralla ovat ohjaajien palkat ja salivuokrat. Kaudelle 2024 tehdään +/-0 budjetti. Seuralla on kuitenkin ylijäämää edellisiltä tilikausilta.  

 

JÄSENMÄÄRÄ  

Jäsenmäärä vaihtelee mm. jumppatarjonnan, kausimaksun ja markkinatilanteen mukaan. 

Seuran jumppakausilla osallistujamääräksi tavoitellaan aikuisliikuntapuolella noin 200-250 jäsentä. Haasteena on pitää entiset jäsenet mukana, kuntosalit yhä kilpailevat seuran kanssa vahvasti. Talvi- ja syyslomaviikolla sekä arkijuhlapyhinä voi olla poikkeuksia aikuisten liikuntatuntien järjestämisessä. Kesäkautena pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään ryhmäliikuntaa aikuisille.  

Lasten- ja nuorten osalta tavoitteena on vähintään säilyttää nykyinen jäsenmäärä ja mahdollisuuksien mukaan lisätä ryhmiä tai järjestää erilliskursseja. Haasteena erityisesti lasten ja nuorten toiminnan kasvattamiselle on Kempeleen kunnan saatavilla olevien salivuorojen määrä. Tavoitteena on säilyttää lastenryhmien vetovoimaisuus hyvällä tarjonnalla ja laadukkaalla ohjauksella. 

 

JOHTOKUNTA JA TOIMINNAN ORGANISOINTI  

Seuran toimintaa organisoi johtokunta, joka tekee työtään vapaaehtoisperiaatteella. Johtokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja vastuualuepalkkio, mutta vähintäänkin kulukorvaus. Palkkiot maksetaan kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa seuran taloustilanteen mukaan. Johtokuntaan toivotaan kaudelle 2024 uusia jäseniä. 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja mielellään vähintään viisi jäsentä. Johtokunnassa jaetaan vastuualueet järjestäytymiskokouksessa. Seura voi perustaa erilaisia toimikuntia järjestämään esimerkiksi näytöksiä. Näihin osallistuvien ei tarvitse kuulua johtokuntaan. Seuran sisäinen viestintä tapahtuu käyttämällä Teamsia, Whatsappia ja Facebookkia. Suunnitelmissa on jättää kaudella 2024 Facebookin ohjaajaryhmä hiljaiseksi ja siirtää puheenjohtajan kuulumiset Teamsiin. 

Toimintavuoden aikana pidetään sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään viisi kertaa kaudella 2024. Suunnitelmissa on, että johtokunta kokoontuu lähes joka kuukausi kaudella 2024. 

   

TOIMINTA 2024 

LASTEN LIIKUNTARYHMÄT  

Kevätkausi 8.1.-19.5.2024 (salivuorojen puitteissa) 

Kesäkausi 27.5.-30.6.2024 

Syyskausi 12.8.-8.12.2024 (salivuorojen puitteissa) 

KEVÄT- JA SYYSKAUSIEN TAVOITTEENA ON JÄRJESTÄÄ:  

Perheliikuntaa kolme ryhmää eri ikäisille lapsille, alle kouluikäisten lasten tanssia kaksi ryhmää, satubalettia vähintään yksi ryhmä, cheertanssia viisi ryhmää, voimistelukoulua neljä ryhmää, showtanssia kaksi ryhmää ja tanssillista voimistelua neljä ryhmää ja kaksi energisten lasten pienryhmää. Tavoitteena on saada jokaiseen ryhmään vähintään 10 lasta, jotta ryhmä voidaan toteuttaa.  

Tavoitteena on siis vähintäänkin säilyttää vuoden 2023 ryhmien määrä ja olosuhteiden salliessa myös kasvattaa toimintaa. 

Ohjaajaresurssien mukaan järjestetään lasten kesäleirejä ja muuta lasten ja nuorten toimintaa kesän 2024 aikana. Leirien kesto vaihtelee viikonlopun mittaisista ryhmistä koko viikon kestäviin ryhmiin.  

 

AIKUISTEN LIIKUNTARYHMÄT   

Kevätkausi 8.1.-19.5.2024 (salivuorojen puitteissa) 

Kesäkausi 20.5.-30.6.2024 

Syyskausi 26.8.-8.12.2024 (salivuorojen puitteissa) 

Kevätkausi alkaa ilmaisella tutustumisviikolla loppiaisen jälkeen. Loppiaisena vietämme perinteisen jumppatapahtuman, Loppiaismaratonin useamman ohjaajan johdolla. 

Aikuisten jumpparyhmiä järjestetään kevätkaudella ainakin 8 h/vko sekä mahdolliset erillisryhmät. Syksyllä 2023 alkaneet ryhmät jatkuvat keväällä 2024, jos osallistujamäärä pysyy seuran asettamalla tavoitetasolla. Ryhmä loppuu, jos siinä käy toistuvasti alle 10 tai vähemmän osallistujaa. Suunnitellut viikkotunnit ovat lempeä jumppa, Zumba®, Kahvakuula, Kiinteytys, Lavis®, Tehotreeni, Kehonhuolto ja voima, kuntopiiri. Tavoitteena on järjestää Pilates® 10 kerran erilliskurssina sekä kevät- että syyskaudella. Lisäksi suunnitelmana on jatkaa aikuisten tanssillisen voimistelun erillisryhmää Lumpeita ja laajentaa mahdollisuuksien mukaan seuran aikuisten tanssillisen voimistelun harrastemahdollisuuksia. 

Kesäkaudella pidetään selvästi vähemmän tunteja kuin muulloin. Tavoitteena on kolme viikkotuntia esim. Köykkyrin/Sarkkirannan maastossa tai Pirilän lavalla. Kesäkausi on kevätkauden tai koko vuoden jumppakortin ostaneille ilmainen. Uusille jäsenille kesä on maksullinen.  

Syyskausi alkaa aikuisten kohdalla ilmaisella voimisteluviikolla elokuun lopussa/syyskuun alussa.  Syksyn tuntimäärät päätetään huhtikuussa 2024. Lopulliseen toteutukseen vaikuttaa saatavat salivuorot, -ajat ja ohjaajaresurssit.  

  

OHJAAJAT  

Ohjaajat ovat seuran tärkein resurssi. Seuraa kehitetään ohjaajalähtöisesti niin, että ohjaajat pysyvät seurassa ja heidän ideoitaan seuran kehittämiseksi kuunnellaan aktiivisesti. Seura tarjoaa ohjaajilleen ajanmukaiset musiikintoistovälineet tuntien pitämiseen. Tavoitteenamme on toteuttaa liikuntatunnit sellaisissa paikoissa, joissa on toimintaa tukevaa ja rikastavaa välineistöä salivuorotilanteen sallimissa rajoissa. 

 

KOULUTUS  

Seura pitää huolen ohjaajistaan kannustamalla heitä kouluttautumaan. Koulutukseen panostetaan seuran taloudellisen tilanteen mukaan, kuitenkin niin että seura kustantaa lasten ja nuorten ohjaajille vähintään yhden koulutuksen lukuvuosittain. 2024 budjetissa on varattu koulutukseen määräraha.  Seura tukee ohjaajia osallistumaan vähintään kerran vuodessa Voimisteluliiton tai Cheerleadingliiton, tai muun luotettavan ulkopuolisen tahon koulutuksiin.  

 

KILPAILU- JA TUOMARITOIMINTA  

Seurasta osallistuu ryhmiä Voimisteluliiton tapahtumiin (Stara, Lumo ja Tanssillisen voimistelun kilpailut oliko näissä joku muuttunut), Suomen Cheerleadingliiton tapahtumiin (harrastetapahtuma Stage ja kansalliset kilpailut) ja muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin (esimerkiksi Dance & Show –tanssikilpailu). Seurassa voi harrastaa tavoitteellisesti kilparyhmässä, mutta suurin osa toiminnastamme on harrastustoimintaa. Ohjaajat saavat päivärahan tai päivärahan suuruisen palkkion ja yhden työtunnin palkan osallistumispäiviltä riippuen tapahtumapaikasta. Ohjaajien on mahdollista kouluttautua myös lajituomareiksi tai Stara-tapahtuman Arveiksi. Seura pyrkii hankkimaan uusia tuomareita mm. kannustamalla ohjaajia kouluttautumaan tuomareiksi tai vuokraamalla tuomarin. Mahdollisesta tuomaripulasta johtuvat tuomarisakot maksaa seura. Seura maksaa tuomarointipalkkion kilpailuista 50€ ja arvin palkkion 20€, lisäksi seura kustantaa tuomarin/arvin matkakulut. 

  

 VIRKISTYS  

Ohjaajia ja johtokunnan jäseniä sitoutetaan seuran toimintaan tarjoamalla virkistystä 2 kertaa vuodessa taloustilanteen tai muun yleisen tilanteen salliessa.  

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Toimintakauden 2024 aikana tehdään edelleen yhteistyötä Voimisteluliiton, Suomen Cheerleadingliiton ja PopLin kanssa esimerkiksi erilaisten koulutusten merkeissä. Lisäksi teemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Kempeleen kunnan, jäsenetuliikkeiden sekä muiden kempeleläisten seurojen ja yhdistysten kanssa.  

 

VARAINHANKINTA  

Seuran talous perustuu kausimaksuihin, lasten ja nuorten ryhmien sekä muiden erillisryhmien ryhmäkohtaisiin maksuihin sekä erilaisiin avustuksiin. Varainhankintaa voidaan myös toteuttaa myymällä seuratuotteita.    

 

TAPAHTUMAT  

Kevätkokous 3/2024, Kevätnäytös 5/2024 ja syyskokous marraskuussa 2024. 

TUET JA AVUSTUKSET   

Seura hakee kunnalta joka vuosi urheiluseuroille tarkoitettua toiminta-avustusta.   

 

TIEDOTTAMINEN  

Seuralla on omat nettisivut. Nopeaan tiedottamiseen käytetään seuran Facebook-sivua ja tekstiviestejä. Eri tapahtumien yhteydessä pyritään tarjoamaan juttuaiheita paikallislehteen. Pääpaino mainostamisessa tulee olemaan sosiaalisessa mediassa. Seuralla on käytössä myös Instagram-tili. Ryhmillä voi olla omia joukkuekohtaisia Instagram-tilejä.