Tämä toimintakäsikirja on työväline johtokunnalle, ohjaajille sekä kaikille seuratoimijoille.
Kempeleen Naisvoimistelijoiden toimintakäsikirjassa käydään läpi seuramme tärkeitä
periaatteita, ohjeita ja käytäntöjä. Toimintakäsikirja antaa jäsenistölle tarpeellista ja
merkittävää perustietoa seuratoiminnasta ja samalla perehdyttää myös seuran jäseniä
tehtäviinsä. Toimintakäsikirja ei ole pysyvä ohjekirja, vaan sitä päivitetään säännöllisesti
seuran vaatimusten ja toimintasuunnitelmien mukaiseksi.

KNV toimintakäsikirja